Loading...

Thiền Định Vững Chãi An Ổn

Thiền Định Vững Chãi An Ổn Bài tập thứ hai: Vững chãi – an ổn 1. Thở vào, biết thở vào   / Vào Thở ra, biết thở ra        / Ra...
Read More

Thiền Định Hiện tại tuyệt vời

Bài tập - Thiền Định : Hiện Tại Tuyệt Vời Thở vào, tâm tĩnh lặng.       /  Tĩnh lặng Thở ra, miệng mỉm cười.   /   Mỉm cười Thở vào, ...
Read More

Ngồi Thiền Cơ Bản

Được ngồi yên là một đặc ân Ngồi thiền trước hết là để không phải làm gì hết và để được buông thư. Khi nắm vững nghệ thuật theo dõi hơi t...
Read More